Oorlogsmuseum Overloon.

Het Oorlogsmuseum Overloon is een Nederlands historisch en educatief museum in de Noord-Brabantse plaats Overloon, dat zich vooral richt op de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Vanaf 2006 trad het museum naar buiten onder de naam Liberty Park, maar in 2013 keerde het terug naar de oude naam Oorlogsmuseum Overloon. Het museum schenkt vanaf dat moment ook meer aandacht aan regionale geschiedenis. Het museum is in Nederland het grootste in zijn soort en bestaat uit een bosachtig park waarin twee voormalige musea, het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum en het Marshallmuseum (10.000 m²), gehuisvest zijn. Het museum werd in 1946 opgericht op basis van de resten van de Slag om Overloon, zoals tanks en kanonnen.

Na de Slag om Overloon bleef op het slagveld een enorme hoeveelheid oorlogsmateriaal, waaronder tanks en andere voertuigen achter. Overloner Harry van Daal was zo geschokt door de gebeurtenissen dat hij voorstelde het slagveld intact te houden en er een museum van te maken. Op 25 mei 1946 werd het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum geopend door de Britse generaal Whistler (1898-1963), de bevelhebber over de 11e Britse Pantserdivisie en de 3e Britse Infanteriedivisie die Overloon hadden veroverd. Het museumpark werd in 1946 geopend als Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum, vrijwel zonder gebouwen. In 2006 kwam daar de collectie van het Marshall Museum uit Zwijndrecht bij met meer dan 200 militaire voer-, vaar- en vliegtuigen, waarvoor onder de naam Liberty Park een apart museum werd ingericht.

Het oorspronkelijke museum heeft in 2006 de militaire collectie van het Marshallmuseum in Zwijndrecht in bruikleen gekregen. Hiervoor is het museum belangrijk uitgebreid. Over deze collectie is een jarenlang slepend juridisch conflict met eigenaar en industrieel Jaap de Groot gevoerd, die de voertuigen terug wilde omdat het museum er volgens hem slordig mee omging. De Groot is overleden op 12 april 2011. Zijn belangen werden vervolgens behartigd door een stichting. In 2012 is het conflict opgelost. De collectie blijft bij Oorlogsmuseum Overloon. Het vroegere Museum 1939-1945 uit Uithuizen (opgericht in 1989) heeft begin 21e eeuw ook zijn collectie overgedragen aan het museum. Het museum ontvangt jaarlijks ongeveer 120.000 bezoekers. Sinds 2016 is de collectie uitgebreid met de collectie van het Achterhoeks Museum 1940-1945 dat in 2015 haar deuren sloot. In de nieuwe expositie van Oorlogsmuseum Overloon staan o.a. de herkenbare winkel en het café van het Achterhoeks Museum 1940-1945.