Nationaal Militair Museum.

Het Nationaal Militair Museum (NMM) in Soesterberg is een museum waarin aandacht wordt besteed aan de Nederlandse krijgsmacht in verleden, heden en toekomst met extra aandacht voor de collecties van de land- en luchtmacht, afkomstig van het Legermuseum uit Delft en het Militaire Luchtvaartmuseum uit Soesterberg, die in het NMM zijn samengevoegd. Het NMM is ondergebracht in de Koninklijke Stichting Defensiemusea (KSD).

Rond 2000 bleek dat zowel de expositiemogelijkheden als de condities van de depots voor de collecties van het Legermuseum in Delft en die van het Militaire Luchtvaart Museum in Soesterberg ontoereikend waren. In 2001 ontstond het plan voor een nieuw gezamenlijk museum op het terrein van de Bernhardkazerne in Amersfoort. Nadat in 2003 bleek dat de Vliegbasis Soesterberg ten gevolge van een bezuinigingsoperatie bij Defensie zou sluiten, werd alsnog gekozen voor deze locatie.

Het museum staat op een terrein van 45 ha op de voormalige luchtmachtbasis Soesterberg. Behalve het nieuwe hoofdgebouw is er ook een groot depotgebouw gerealiseerd, zijn er diverse andere gebouwen, een arena, en diverse museumobjecten in het buitenterrein, waaronder het oudste luchtvaartgebouw van Nederland, ‘Gebouw 45’. Ook het reeds bestaande herdenkingsplein van de Koninklijke Luchtmacht is ingepast.